روز یکم - نفس های اضافه

خمیازه های آسمان که روزگاری مایه آرامش و لبخند ما بود امروز بر حس کلافگیمان می‌افزاید.

خواندن ادامه مطلب